FCA vervult een verbindende rol tussen eigenaren en beheerders van glasvezelnetwerken in Nederland.

Kennisdelen

Kennisdelen tussen de deelnemers vinden we ontzettend belangrijk. Er gebeurt veel in de glasvezelsector en het is soms lastig om alle ontwikkelingen bij te houden.

De FCA organiseert een aantal malen per jaar een minicollege, waarvoor we verschillende vakspecialististen uitnodigen. Daarnaast brengen we onze deelnemers via nieuwsbrieven en onze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de glasvezelsector.

Lobbywerkzaamheden

De FCA maakt zich sterk voor een glasvezelsector met duidelijke wet- en regelgeving op lokaal en landelijk niveau voor alle stakeholders. Zo is de sector in staat om slagvaardig en concurrerend te blijven opereren.

De FCA spreekt met alle stakeholders die een rol spelen bij de aanleg van glasvezel met als doel Nederland in digitaal opzicht toekomstbestendig te maken.

Marktontwikkelingen

Elk jaar publiceert de FCA het uitvoerige naslagwerk Nederland op Glasvezel. Het jaarlijkse rapport geeft een overzicht van de stand van zaken rondom glasvezel in Nederland.

Een groot aantal aspecten zoals marktontwikkelingen, aantal aansluitingen (B2B en B2C), uitdagingen, corenetwerken en internationale verbindingen krijgen in dit rapport uitgebreid aandacht. Het rapport is voor iedereen gratis op onze website te downloaden.

Samenwerken

De aanleg van glasvezel in Nederland zit in een stroomversnelling, maar in een klein land als Nederland zit men elkaar al snel in de weg.

Samenwerking in de glasvezelsector is van belang om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. De glasvezelsector moet gezamenlijk met oplossingen komen om de capaciteit van het ‘Nederlandse internet’ ook in de toekomst veilig te stellen. Maar dat kan alleen als je met elkaar samenwerkt.

0 KM
glasvezel in Nederland
0
zakelijke aansluitingen
0
consumentenaansluitingen
0
carriers

Plannen voor een glasvezelnetwerk?
Dit zijn de noodzakelijke stappen!

Iedereen vraagt zich altijd af waar het internet vandaan komt. In vier korte filmpjes legt Andrew van der Haar, directeur van de FCA, uit hoe door middel van glasvezel het internet aangelegd en beheerd wordt. Bekijk nu het eerste filmpje!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

De FCA maakt zich sterk voor een glasvezelsector met duidelijke wet- en regelgeving op lokaal en landelijk niveau voor alle stakeholders.