De Fiber Carrier Association staat als een huis

Rick van Fucht zwaait binnenkort af als voorzitter van de Fiber Carrier Association. In dit blog beschrijft hij wat zijn beweegredenen waren om de FCA op te richten, en blikt hij terug op twee jaar voorzitterschap.

Na twee jaar vol enthousiasme de rol van voorzitter van FCA te hebben vervuld, zal ik per maart het stokje overdragen en het bestuur verlaten. Dat doe ik met gemengde gevoelens, want de FCA is en blijft voor mij een belangrijk initiatief. Enerzijds omdat ik geloof in de missie van FCA, het verbinden van fiber carriers en het fungeren als spil tussen carriers, overheid en eindgebruikers. Anderzijds ook omdat ik ervan overtuigd ben dat glasvezel grote maatschappelijke meerwaarde heeft.

Die meerwaarde is niet alleen economisch wat mij betreft. In mijn eigen omgeving heb ik de afgelopen jaren meegemaakt dat mensen hun huis moesten verlaten omdat zij medische zorg nodig hadden. Als zij een goede breedbandige verbinding hadden gehad via glasvezel, dan hadden zij met zorg op afstand langer thuis kunnen blijven of korter in het ziekenhuis hoeven zijn. Het was voor mij een eye-opener: we hebben de technische middelen, maar benutten ze niet volledig, in dit geval vaak vanwege bedrijfseconomische afwegingen. Dat is begrijpelijk, maar ook een gemiste kans.

Orde in de chaos

Ik betrad zelf de glasvezel wereld toen ik in 2009 bij Relined aan de slag ging. Daar heb ik een rol kunnen spelen in het verder uitbouwen van het fiber beslag in Nederland. Afgezien van een korte uitstap naar NL-iX, heb ik zo’n 8 jaar bij Relined gewerkt. Het viel mij in die periode op dat de aanleg van glasvezel, en ook de exploitatie en het onderhoud van fiber infrastructuren, nogal wat voeten in aarde had. Er waren verschillende fiber types, een lappendeken aan netwerken en aanhoudende uitdagingen met leges en graafrechten. Ook bleek dat (te) vaak aan lokale overheden moest worden uitgelegd waarom glasvezel een economische impuls kon geven aan een gemeente of regio.

Met name voor de kleinere netwerken is het lastig om al deze zaken in goede banen te leiden. Voor hen betekent het soms dat projecten niet door kunnen gaan. Of dat zij onevenredig veel energie moeten steken in de realisatie van een project. Bovendien was de kennis over hoe met bepaalde zaken omgegaan moest worden gefragmenteerd. Kleinere netwerken hebben vaak niet de middelen om bijvoorbeeld een jurist in te huren of een R&D afdeling op te zetten.Veel kennis verdwijnt bij hen zodra een medewerker besluit om elders te gaan werken of om andere redenen vertrekt. Er viel kortom nogal wat te verbeteren, niet in de laatste plaats omdat juist de kleinere fiber carriers een essentiële rol spelen in de verglazing van Nederland.

Het werd dus tijd om kennis te centraliseren en kennisuitwisseling tussen alle eilandjes te bevorderen. In mijn periode bij Relined kwam ik in contact met Andrew van der Haar, de huidige directeur van de FCA. Hij had als directeur van Datacenter Groningen ook te maken met de gefragmenteerde verglazing van Nederland en liep al langer rond met de vraag of hier iets aan kon worden gedaan. We legden vervolgens gezamenlijk de basis voor de FCA en werden daarbij onder meer geholpen door Simon Besteman van branchevereniging ISPConnect, Michiel Steltman van Stichting Digitale Infrastructuur Nederland en Stijn Grove van de Dutch Data Center Association. Omdat Andrew niet uit de fiber- maar uit de datacenter wereld kwam, had hij de voor mij vereiste onafhankelijke positie en wisten we snel de deelnemers van het eerste uur te overtuigen. De FCA behartigt het gezamenlijk belang van alle fiber carriers die zich aansluiten én zet zich in voor een veerkrachtige digitale samenleving. Dat waren onze uitgangspunten bij de oprichting, en dat zijn zij nog steeds.

Een solide netwerk

Ik ben trots op wat we hebben bereikt de afgelopen twee jaar. De FCA staat als een huis. We zijn snel gegroeid naar 16 deelnemers en 6 partners. We organiseren regelmatig bijeenkomsten voor ons netwerk waar relevante kennis wordt aangeboden voor wie daar behoefte aan heeft. En we hebben dankzij een paar goed gemikte persuitingen de FCA bij de juiste partijen op de kaart gekregen. We zitten aan tafel bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bij provincies en gemeenten. Kers op de taart was in dat opzicht de reactie op ons rapport ‘Nederland op Glasvezel’ door de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer.

Vorig jaar ben ik van Relined overgestapt naar colocatie provider NLDC. Nog steeds houd ik mij dagelijks bezig met connectiviteit, maar wel in een andere rol. Het werd daarom tijd voor mij om het voorzitterschap van de FCA over te dragen aan een opvolger. Wie dat is, is op dit moment nog niet bekend. Ik ben er zeker van dat de volgende voorzitter samen met het bestuur en de directie de FCA verder zal uitbouwen en er voor zal zorgen dat ‘Nederland op glasvezel’ steeds dichter bij komt.

Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan alle partners, deelnemers en andere relaties die mede geholpen hebben om de FCA te brengen waar het nu staat. Ik hoop dat iedereen net zo trots is op de FCA als ik. Ondanks dat ik afzwaai als voorzitter, zal ik de FCA zeker niet uit het oog verliezen.

Rick van Fucht