Demissionair Minister Adriaansens stuurt een brief naar de tweede kamer over toezegging rond onderzeese datakabels

 Op 12 juli jl.  heeft de demissionair Minister M.A.M. Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een brief gestuurd naar de tweede kamer. Dit kwam omdat er tijdens digitale commissie debat van 22 maart jl. hier vragen waren over gesteld.

In de brief wordt ook verwezen naar de zeekabel coalitie waar de FCA en andere brancheorganisaties en partijen zijn bij aangesloten.

In het algemeen betekent het vitaal verklaren van zeekabels dat deze kabels als essentieel worden beschouwd voor de infrastructuur van een land. Als ze vitaal zijn verklaard, worden ze als cruciaal beschouwd voor het functioneren van belangrijke diensten en communicatie, waaronder internetverbindingen, telecommunicatie en datatransmissie. Het belangrijkste doel van het vitaal verklaren is om ze te beschermen tegen verstoringen, schade of sabotage, omdat het uitvallen van deze kabels ernstige gevolgen kan hebben voor de samenleving en economie. Recente verstoringen op zeekabel systemen en de mogelijke dreiging hierop, hebben het in een stroomversnelling gebracht.

Dit is natuurlijk een belangrijke stap voor de erkenning van het nut en noodzaak van Nederland als connectiviteit hub. De verdere invulling van deze brief zal waarschijnlijk na de nieuwe verkiezingen weer verder worden opgepakt. Als branche hopen we natuurlijk dat dit snel gebeurt en meer duidelijkheid gaat geven.

Ook wordt er opgeroepen naar partijen om zich te melden als dit betrekking heeft op Nederlandse bedrijven.
Als FCA willen we graag deze vragen inventariseren en als je hierbij betrokken wilt raken stuur dan een mail naar info@fibercarriers.nl