Den Haag

Digitale sector blij met ambities van nieuw kabinet

Als vertegenwoordigers van de fysieke digitale infrastructuur vinden de Dutch Datacenter Association (DDA) en de Fiber Carrier Association (FCA) het positief dat er meer prioriteit, geld en organisatiekracht naar het onderwerp digitalisering gaat. De stappen die de coalitie daarbij zet zijn ambitieus in het licht van de grote impact en de snelle veranderingen en de toekomst van onze economie en samenleving. “Echter, vooralsnog missen we een bewindspersoon die als digitale regisseur de lijnen uitzet, wat geen overbodige luxe was geweest”, aldus DDA en FCA in een gezamenlijke reactie op het regeerakkoord.

Digitale impact

“Het is positief dat er meer aandacht voor digitalisering is en digitale infrastructuur”, aldus Stijn Grove, directeur van de DDA. “De digitale impact op onze samenleving en economie wordt met het jaar groter. We staan voor grote uitdagingen op het gebied van data, privacy, cybersecurity, duurzaamheid, digitale marktwerking, digitale soevereiniteit en de benodigde versterkingen van de digitale infrastructuur. Als datacenter sector roepen wij al tijden om een Nationale Datacenter Strategie, juist ook om de vele uitdagingen slim te koppelen en het fundament te versterken. We zijn daarom ook positief gestemd rond de toezegging om landelijke regie uit te werken speciaal voor hyperscale datacenters.”

Kansen door nationale strategie

“Een duidelijk plan en regie met een sterke uitvoeringsagenda is hard nodig en daarom juichen we dit toe”, aldus Andrew van der Haar, van de glasvezelsector verenigd in de FCA. “De belangen zijn dusdanig groot dat de komende vier jaar vraagt om een ambitieuze aanpak. We zullen de uitrol van glasvezel voor consumenten beter moeten harmoniseren en vanuit de overheid stimuleren van samenwerking, want de eerste tekenen van marktfalen komen aan het voetlicht. En daarvoor is meer borging, meer kennis en meer regie nodig bij de overheid, om dit samen met het bedrijfsleven succesvol op te pakken. Doormodderen kan niet, want het is een groot gevaar als mooie ambities en kansen om Europese koploper te worden, niet worden waargemaakt”, aldus Van der Haar.

Digitale fundament voor de grote transities

“Het kabinet toont de noodzaak voor meer samenhang, zet mooie en ambitieuze doelen maar het komt er de komende jaren echt op aan, om krachtig te kunnen gaan aansturen. De digitale regie zal beter moeten dan in de afgelopen vier jaar, want de belangen voor Nederland zijn groot. Onze concurrentiepositie ten opzichte van de ons omringende landen staat onder druk. Veel van deze landen beseffen dit en hebben reeds eerder aparte bewindspersonen aangesteld als aanspreekpunt, voor coördinatie en als uithangbord. Een sterke digitale economie en infrastructuur is essentieel om sterker en weerbaarder te worden ook op gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Voor thuiswerken, thuis leren, wat het auto en vliegverkeer vermindert, voor slimme meters, slimme steden en slimme grids om energie te besparen”, aldus Grove en Van der Haar.

Over de DDA en FCA

De digitale infrastructuur bestaande uit zeekabels, datacenters en glasvezelnetwerken vormt het fundament van onze samenleving en economie in het digitale tijdperk. Consumentendiensten, werken, winkelen of leren op afstand, maar ook innovaties en sleuteltechnologieën kunnen niet zonder deze backbone. De gezamenlijke inzet van de DDA en de FCA is een toekomstbestendig netwerk, waarbij digitale groeikansen en duurzaam gebruik van energie, stroom en ruimte beter hand in hand gaan. Daartoe wil de sector samenwerken met de Nederlandse Rijksoverheid.