Den Haag

Digitaliseringsstrategie kabinet-Rutte III stap in de goede richting

Afgelopen weekend heeft het kabinet-Rutte III zijn digitaliseringsstrategie gepubliceerd. Samen met Stichting DINL en de Dutch Startup Association heeft de FCA een uitgebreide brief gestuurd in reactie op deze strategie. Kern van de brief is dat het kabinet goede stappen maakt, maar dat meer focus nodig is op bepaalde punten om er voor te zorgen dat knelpunten worden opgeheven.

Specifiek vindt de FCA het belangrijk dat er een knelpuntenfonds komt. Met een dergelijk fonds kunnen punten die de verdere ontwikkeling van de digitale infrastructuur remmen worden opgelost. Belangrijk is ook om met dit fonds scherp te kijken naar connectiviteit voor o.a. de aanleg van het 5G netwerk waar veel glasvezel voor nodig is, maar ook om huishoudens en bedrijven te voorzien van toekomstbestendige glasvezelnetwerken.

Bijkomende factor is dat de EU de nieuwe Telecom code (wet) recent heeft goedgekeurd. In deze nieuwe wetgeving staan ook goede zaken zoals co-investments voor de aanleg van nieuwe netwerken. Dit houdt in dat het voor grote en kleine partijen makkelijker wordt om samen te werken, zonder dat de machtspositie hinder oplevert.

Deze recente ontwikkelingen op politiek en beleidsniveau stemmen hoopvol. We blijven ons inzetten om al deze mooie plannen en mogelijkheden in goede banen te leiden. Wordt vervolgd dus.