Een nieuw licht op bestaansrecht in Breedbandland

Afgelopen woensdag, 11 oktober is er tijdens het programma op de gecombineerde Green Data Center Conference & Fiber Vakdag, in een afgeladen Koninklijke jaarbeurs Utrecht, een panel georganiseerd over bestaansrecht in Breedbandland. Om het gesprek in goede banen te leiden is er onder moderatie van Edwin Bijl,  met 5 inspirerende deelnemers gedebatteerd over de ontwikkelingen in Breedbandland. Aan de hand van twee stellingen peilde Edwin de meningen van de aanwezigen. Dit leverde een levendige en open discussie op, gevolgd door een volle zaal aanwezigen.

De gehele glasvezel keten – 5 inzichten

 

panel nieuwlicht op de breedbandmarkt

Vanuit de gehele glasvezel keten bekeken, met VolkerWessels Telecom als installatie partner, De Fiber Crew Crew als netwerk provider, ZTE Netherlands B.V. als technologie provider, Freedom Internet als service provider, en AVM GmbH als leverancier van de Fritz box, belichten

Niels Kamphuis, Tim Dalmeijer, Bas Zwartkruis, Anco Scholte ter Horst en Sander Hins hun visie van de impact van de ogenschijnlijke consolidatie in netwerk -en serviceproviders op de glasvezelmarkt.

Tijdens het panel werden diverse setllingen besproken:

De Stellingen – Consolidatie in het Telecom landschap

De marketing inspanningen op nieuw aan te leggen glasvezelnetwerken intensiveert, en de strijd om de laatste, nog niet “verglaasde”, gebieden wordt gestreden. Met historisch hoge uitgaven aan marketing, diensten & promoties escaleert de strijd om de abonnee in rap tempo. Investeerders beconcurreren elkaar op het scherpst van de snede om als eerste in een gebied een monopoliepositie te bereiken. Tezamen met het uitblijven van toegangsregulering tot de landelijke netwerken vanuit de ACM, zal deze combinatie uiteindelijk leiden tot een consolidatie in het Telecom landschap. Zowel op netwerk- als provider vlak. Middels twee stellingen is er gereflecteerd op de onvermijdelijke consolidatie(s), welke impact deze heeft op de Telecom diensten en glasvezelmarkt, en is er stilgestaan bij hoe de ideale” glasvezelmarkt eruit zou moeten zien.

 Consument wordt verliezer in plaats van winnaar”

 De eerste stelling van de middag was:

De onvermijdelijke consolidatie in zowel netwerkeigenaren als providers, is niet ten goede voor de consument en eindklant, en kan de adaptatie van glasvezel door de eindgebruiker juist in de weg zitten”.

Voor de meesten is het wel zonnen klaar dat consolidatie hoofdzakelijk leidt tot een beperking in de keuze en innovatie ernstig af kan remmen.

·         Bas Zwartkruis van ZTE begint en vertelt: ”Als concurrentiedruk wegvalt, heeft dat nooit een positief effect op innovatie. Juist de uitdagers in een markt maken het verschil om de adaptatie van glasvezel door eindgebruikers te vergroten”.

·         Sander Hins van AVM vult Bas hierin aan en stelt: ”Door consolidatie is er steeds minder te kiezen, hierdoor vormt zich een eenheidsworst aan door providers geleverde in-home apparatuur. Kleine providers zijn hier vaak meer service-gericht en innovatief als het op in-home apparatuur aankomt dan grote providers”.

·         Tim Dalmeijer van Fiber Crew vertelde vanuit eigen inzicht: “Wij merken heel erg dat eindgebruikers keuze waarderen. De keuze om exact die dienst te kunnen kiezen die bij hun specifieke vraag past. Dit wordt vaak gevonden bij een kleinere partij. Een partij die vaak nét de nuances en niches levert die mensen zo waarderen. Wanneer door consolidaties netwerkeigenaren alleen nog maar meer marktmacht krijgen zal dit ten koste gaan van de kleinere aanbieders”.

Voor wie gaat het vast goed

Andere interessante punten die werden gemaakt gingen over vastgoed en Ruimtelijke ordening. Zo merkt Niels Kamphuis van Volker Wessels op dat het “…..daarnaast zo is dat door de enorme uitrol ambities van de verschillende partijen, er heel veel Homes Passed zijn gerealiseerd. De grote uitdaging blijft nog steeds het daadwerkelijk aansluiten van klanten. Homes Passed is stap 1, maar het Homes Connected en Homes activated maken van de klant is de vervolgstap. Iedere telco gaat hier mee te maken krijgen

Verder gaf Niels Kamphuis van Volker Wessels, zijn blik op de consolidatie. Hij vertelde dat “Het moment waarop een consolidatie plaatsvindt ook een bepalende factor is in of de eindklant hier iets aan heeft. Als overbuild echt een onderdeel van de stategie van verschillende partijen blijft en er in veel steden meerdere netwerken worden aangelegd, is dit geen duurzame oplossing. De straten moeten nog een keer open, er zullen meer schades optreden en kwaliteit van het netwerk zal eerder een probleem zijn. Als een consolidatie snel optreedt zal overbuild misschien minder snel of vaak optreden. Aan de andere kant is het leggen van meerdere netwerken voor de eindklant wel een kans om daarmee meer keuze te hebben bij het verkrijgen van een internetverbinding. Daarnaast zou concurrentie op het netwerk kunnen zorgen voor een lagere lijnprijs”.

·         Bas Zwartkruis van ZTE ging nog een stap verder en gaf aan dat de “…..Uitdaging wel is dat de glasvezelmarkt een vastgoed vehicle is geworden waarbij het niet meer gaat om de operator of diensten, maar enkel nog om financieel rendement

·         Volgens Sander Hins van AVM is “… het afleveren van hoge snelheden met FttH niet moeilijk. Die snelheid beschikbaar stellen in ieder hoekje van de woning dat is wat lastig is, maar wat de consument juist wel wil”.

     ·         Na dit eerste deel gaf Anco Scholte Ter Horst van Freedom Internet, zijn slotbeeld: “….hoewel we in Nederland op papier een open
           netwerk hebben bij de verschillende netwerk aanbieders is dit in praktijk anders. Danwel door hoge tarieven voor toegang, danwel
           door toegang voor een periode te blokkeren. Er is geen sprake van eerlijke concurrentie wat nadelig is voor de consument
…”

De glazen (verlichte) bol

 De tweede en laatste stelling van de middag was gefocust op de toekomst:

Hoe ziet de ideale” glasvezelmarkt eruit voor de eindklant en voor de keten? Is dat een mix van kleine en grote partijen, en in welke verhouding tot elkaar moeten deze voorkomen of moeten we juist kiezen voor regionale netbeheerders en meerdere serviceproviders?

·         Tim Dalmeijer van Fiber Crew trapte deze discussie af: “De ideale glasvezelmarkt is er wat mij betreft 1 die open is. Het maakt me niet zoveel uit of ergens 1, 2 of 4 fysieke netwerken liggen, maar juist dat alle netwerken die er liggen open zijn. Dat betekent dat er toegangscondities zijn voor elk netwerk, zodanig dat elke provider onder nagenoeg dezelfde voorwaarden zijn diensten aan kan bieden op elk netwerk. Daarmee halen we de discussie weer naar wat echt telt; de diensten. Eindgebruikers geven om de diensten die ze gebruiken, en niet de netwerken. Dus laten we die hele parameter uit de discussie halen, en alles openstellen. Dan biedt elke provider overal aan, en kunnen eindgebruikers zich focussen op het vinden van de bij hun passende dienst, in plaats van een zoektocht naar welk netwerk zij hebben en welke providers daar wel en niet op aanbieden. Uiteindelijk doen we het allemaal voor die perfecte dienst voor de eindgebruiker!

·         Bas Zwartkruis van ZTE vult hierop aan en “ziet het liefst een gezonde mix met lokale en kleine spelers….dit houdt de markt vitaal. Met enkel grote spelers wordt het een grijze bedoeling…

 

Regulering of Marktwerking

Als slot kwam er rondom de glazen bol een vraag uit het publiek over de ACM, en dan met name of zij meer moet doen of dat wellicht de OPTA weer ingesteld moet worden.

Unaniem stelt de hele groep dat ACM een belangrijke rol speelt in het competitief houden van de Telecomsector, en dat zij haar taak zorgvuldig, inhoudelijk en met een actuele blik op de concurrentie in de sector, moet vervullen. Met name Anco Scholte ter Horst van Freedom Internet en Tim Dalmeijer van Fiber Crew geven ook hun twijfels bij de vraag of deze taak op een dusdanige manier wordt vervuld.

Sander van AVM voegt daar vervolgens aan toe dat “…door een juiste mix aan providers met ieder hun eigen benadering en innovatie ontstaat keuze ten gunste van de klant. Belangrijk is dat kleine partijen de mogelijkheid hebben, en houden, in de markt een competitief aanbod neer te zetten Hier is regulering voor nodig. Liever gister dan vandaag”.

Keuze voor eindgebruiker en netwerk

Er is werk aan de winkel in de Nederlands breedbandmarkt, want er is een consolidatie op komst, en deze zal niet ten goede uitpakken voor de eindgebruiker. ‘“Keuze zal verdwijnen, prijzen zullen toenemen en de adaptatie van glasvezel zal afremmen.”, zo zegt Tim Dalmeijer van Fiber Crew.

 “Het tij kan nog gekeerd worden door als land, of als sector, uitgebreide toegangscondities op te nemen waarmee elk glasvezelnetwerk voor elke provider toegankelijk wordt. Alleen zo zorgen we ervoor dat keuze voor de eindgebruiker op élk netwerk geborgd blijft, en dat we de discussie weer verleggen naar waar het uiteindelijk om gaat; de diensten die mensen gebruiken. En niet van wie de kabels in de grond zijn” concludeerde het gehele panel

 

.