Fiber Vakdag: een gelijke stem voor elke partij in de glasvezel sector

De Fiber Vakdag, een gratis evenement voor elke partij in de glasvezel sector, is bedoeld om alle betrokkenen, op welke manier dan ook, bij elkaar te brengen om van elkaar te leren. Alleen zo is het gezamenlijke doel, een toekomstbestendig Nederland, te stroomlijnen.

En dat is nodig, want de uitrol van glasvezel kent de nodige obstakels. Bewonersinitiatieven stranden op vraagbundeling, gemeenten worden geconfronteerd met vraagstukken die nieuw voor ze zijn en carriers en toeleveranciers hebben te maken met risico’s die ze liever vermijden.

Diversiteit
Op de Fiber Vakdag, op 19 juni 2018 in Zwolle, komt de hele sector op een laagdrempelige manier bijeen. Van bewonersinitiatief tot carrier, en van graver tot wethouder, iedereen leert van elkaars perspectief. Dit gratis evenement vormt de aanzet tot betere kennisdeling en samenwerking. Elke spil binnen de glasvezel sector is daarom van harte welkom.

“Op dit evenement verzamelen we een grote diversiteit aan spelers binnen de glasvezel industrie. We willen het complete verhaal over glasvezel vertellen”, zegt Andrew van der Haar van de Fiber Carrier Association (FCA).

Nederland loopt voorop in het aanbieden van glasvezel infrastructuur. Landelijk, regionaal en lokaal ontstaan mooie initiatieven. Maar er heerst veel onduidelijkheid, ziet Van der Haar. “Kennis van wet- en regelgeving of over de aanleg is helaas gefragmenteerd. Met als gevolg mindere samenwerking. Tijd om daar iets aan te doen.”

Programma Fiber Vakdag
Het evenement kent een rijk gevuld programma, met onderwerpen als de financiering van projecten, het uitvoeren van graafwerkzaamheden, de mogelijkheden van glasvezel – nu en in de toekomst, live demo’s en regionale bewonersinitiatieven.

Ook zal René de Heer, wethouder Economie, Vastgoed, Toerisme en Evenementen van de gemeente Zwolle, spreken over de samenwerking tussen gemeenten en glasvezelinitiatieven.

 

Je kunt een gratis ticket reserveren via: http://fibervakdag.nl/registreren/