Inspirerend Minicollege Wholesale access laag 1/2

Tijdens het mini college gaven Edwin Steenhuijsen Piters van Arcadiz en Remco Kaphorst van AFIBER hun kijk op hoe ze nu gebruikmaken van elkaars netwerk en hoe ze dat eventueel efficiënter moet.

Remco Kaphorst gaf aan dat het duidelijk een hele puzzel is als je voor een klant specifieke een netwerk moet gaan aanleggen. Zeker als die buiten je eigen netwerk ligt en dus geografisch elders.

Dan kom je in een uitdagende wereld terecht. Je moet gaan onderzoeken welke routes er gemaakt kunnen worden, welke partijen er capaciteit hebben. De verschillende partijen kunnen andere Sla’s hebben dan je zelf of een hogere SLA met je eindklant hebt. Er is ook nog de uitdaging dat elk punt waar je over moet stappen op een ander netwerk er goed rekening moet worden gehouden met extra kosten, of dit nu eenmalig is of maandelijks. Een belangrijk punt is dat de ingangsdatum en einddatum van het ingehuurde in lijn moeten lopen met het project, anders heb je al kosten voordat je opbrengsten hebt. Een hele uitdaging zo schetste Remco. Dit is wel het specialisme waar klanten voor naar AFIBER komen. Er zijn natuurlijk ook andere aanbieders die binnen Nederland een fijnmaziger netwerk hebben en veel van deze stappen kunnen overslaan. Vaak zijn het wel type klanten die niet alleen gevestigd zijn in Nederland. Er is geen partij in de wereld die een eigen netwerk heeft naar elke uithoek van de wereld en elk adres op eigen netwerk kan aansluiten. Dus samenwerken is in dit stuk cruciaal.

Tijdens de sessie werd wel duidelijk dat het voor elke partij een andere incentive is om samen te werken en gebruik te maken van elkaars netwerk.  Als je een lokaal/regionaal netwerk aansluit zal je vanwege redundantie wellicht 2 of meerdere Wholesale acces verbindingen willen, maar niet gelijk de nut en noodzaak ziet om voor elke gebruiker op het netwerk een specifieke oplossing te realiseren. Voor grotere nationale spelers is het niet altijd aan de orde om gebruik te maken van elkaars netwerk. De processen zijn soms zo geoptimaliseerd dat het eenvoudiger is om eigen netwerk uit te breiden. Kijken of er nog capaciteit beschikbaar is elders is soms alleen vertragend.
Juridische processen en SLA en nog veel meer punten kunnen ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. De onwetendheid van de eindklant, maakt het ook dat deze hier niet om zal vragen. Samenwerken van uit de branche zou in theorie makkelijker te regelen zijn dan dit via Regulering van de overheid zou moeten. Remco laat een project zien waar hij met software op diverse Gis systemen samen zou kunnen laten werken. Dit geeft sneller een overzicht. Er is nog een uitdaging door de drukke ondergrond, merk je wel dat overheden niet altijd staan te springen dat de straat weer open moet. AFIBER is van oorsprong begonnen om software leidend te maken voor hun bedrijfsvoering. 

Edwin Steenhuijsen Piters van Arcadiz begon zijn presentatie dat Arcadiz een andere opzet heeft dan AFIBER. AFIBER heeft veel eigennetwerk en werkt nauw samen met diverse partner netwerken, waar al nauwe samenwerking mee is. Arcadiz werkt vanuit het principe om op veel plekken koppelpunten te hebben. Als je bij het koppelpunt bent verbindingen kan maken naar elk willekeurig ander koppelpunt om vervolgens daar weer uit te koppelen. Dit kan door de hele Benelux en ze maken gebruik van POP locaties in vele datacenters. Vanuit het perspectief van AFIBER kwam duidelijk naar voren dat het koppelen in datacenter wel voordelen heeft, maar zeker ook nadelen. Je hebt vaak geen controle en vrijheden om te bepalen welke tarieven er gelden binnen het datacenter. Ook elk datacenter heeft zo zijn eigen regels. Dus wordt er ook nog wel buiten in de openbare infra punten gekoppeld, in shelters of manholes of handholes.

Vanuit Arcadiz gezien heeft deze netwerkstructuur gezorgd voor vele goede internetverbindingen binnen België. In België was het moeilijker om diverse Tier1 (transit) te kunnen krijgen of koppelingen met andere Cloud aanbieders. Daarom is de connectie met Amsterdam en de AMS-IX een hele belangrijke. Het netwerk is zo opgebouwd dat je van elk punt naar elk punt kan. Hier is Arcadiz ook steeds opzoek naar betere routes of andere routes die meer diversiteit kunnen leveren. Zoals in specifiek ze voor 1 klant een netwerk hebben gebouwd geografisch anders door Nederland naar België. Internationale verbindingen liggen vaak in zogenaamde geulen bij elkaar. Dus je kan wel verschillende aanbieders hebben, maar je zit allemaal als het ware op dezelfde snelweg. Stel er is iets op dat tracé aan de hand. Vaak graafschade dan hebben vele carriers daar last van en dus ook heel veel klanten. Dit levert dus geen echte redundantie, meer juridische redundantie. Volgens Edwin levert Arcadiz voor hun klanten niet alleen de verbinding, maar ook de expertise over hoe en waar netwerk lopen en welke risico’s daar mee gepaard gaan.  Na de presentaties werden ook diverse topics besproken maar kwamen er vier hoofdthema’s naar voren.

Ø  Datacenter access

Ø  Wholesale access

Ø  Fiber exchange

Ø  Software integratie

Deze vier thema’s worden aankomende tijd door werkgroepen verder uit gewerkt. Heb je ook interesse om je aan te sluiten bij een werkgroep stuur dan een bericht naar. A.vanderhaar@fibercarriers.nl.

 

Ook deelnemen aan het Minicollege?

Na laatste technische sessie was er voldoende ruimte voor de aanwezigen om tijdens de borrel onderling kennis uit te wisselen. Mede dankzij de inspirerende sessies en uitstekende gastvrijheid van Toyota World was dit Minicollege weer eentje voor de boeken. 

Maar bij de FCA zitten we zeker niet stil. Heeft u daarom suggesties voor het nieuwe Minicollege? Of wilt u verzekerd zijn van uw plek tijdens een van deze bijeenkomsten? Neem dan contact met ons op.