Kilometers glasvezel aanleggen in minuten

Samen met partner Fore Freedom geeft Eurofiber een nieuwe bestemming aan niet langer gebruikte brandstofleidingen van DPO (Defensie Pijpleiding

Organisatie) door ze in te zetten voor de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk. Dit is duurzaam en het maakt het mogelijk locaties die eerder buiten bereik bleven van glasvezel kostenefficiënt aan te sluiten.

Zes kilomter in 50 minuten

Fore Freedom bedacht een innovatieve oplossing om de sterke stalen DPO-leidingen te hergebruiken voor de aanleg van glasvezelverbindingen. Tijdens een proefproject onder leiding van Eurofiber in de Belgische grensstreek werd in vijftig minuten tijd een glasvezelverbinding van meer dan zes kilometer gerealiseerd op een heel nieuw tracé. Dat kost anders maanden: er moet eerst worden gegraven om een kunststof mantelbuis aan te leggen, waarna de glasvezelkabel er onder hoge druk wordt in ‘geblazen’.

Duurzaam in meer dan een opzicht

Het hergebruik van DPO-leidingen is niet alleen duurzaam omdat bestaande resources worden benut. Het scheelt ook aan CO2-uitstoot van graafmachines en eventuele overlast door graafwerkzaamheden. Van maatschappelijk belang is bovendien dat Eurofiber en Fore Freedom locaties in moeilijk bereikbare gebieden ontsluiten. De leidingen doorkruisen heel Nederland, ook landelijke gebieden waar de infrastructuur niet zo fijnmazig is. De aanleg van verbindingen zou economisch niet haalbaar zijn.

Edwin de Raadt, directeur/aandeelhouder van Fore Freedom: “In het verlengde van het proefproject met Eurofiber kunnen we bijvoorbeeld campings en tuinders aansluiten die om snelle glasvezelverbindingen zitten te springen. Een verbinding aanleggen zou anders tonnen hebben gekost. Het is echt in alle opzichten een win-winsituatie.”

Ingenieus systeem

In Nederland ligt ongeveer 550 kilometer aan actief gebruikte pijpleidingen voor het vervoer van brandstof naar diverse luchtmachtbases en commerciële klanten, die door DPO worden beheerd. Daarnaast draagt de organisatie de zorg voor een groot deel leidingen die niet meer actief worden gebruikt. Voor het proefproject met Eurofiber verwijderde Fore Freedom de stikstof die DPO tegen corrosie in de ongebruikte brandstofleidingen doet. Omdat de DPO-leidingen groter zijn dan de normale mantelbuizen voor glasvezel, bedacht Fore Freedom een ingenieus systeem om de kabels erdoorheen te blazen.