Misstanden grondwerkers glasvezelaanleg kunnen alleen in gezamenlijkheid aangepakt worden

De geconstateerde misstanden bij de aanleg van glasvezel kunnen alleen worden bestreden als alle stakeholders te goeder trouw samenwerken. Dat stelt de Fiber Carrier Association in reactie op een artikel van de NOS en Nieuwsuur dat afgelopen week verscheen. De FCA onderschrijft dat het de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers is om te controleren of werkzaamheden onder acceptabele omstandigheden plaatsvinden en er geen sprake is van uitbuiting of andere praktijken die illegaal en ongewenst zijn.

 

 

Misstanden aanpakken

“De misstanden die in het artikel van de NOS en Nieuwsuur aan bod komen, moeten bestreden worden, daar kan geen twijfel over zijn”, zegt Andrew van der Haar, directeur van de FCA. “We gaan daar als branche graag over in gesprek met stakeholders, waaronder ook het Kabel en Leidingoverleg, De Rijksdienst Digitale Infrastructuur en de Arbeidsinspectie. Bij de aanleg van glasvezel zijn veel partijen betrokken, van de operator zelf als opdrachtgever tot de aannemer, onderaannemers en de vakmensen die uiteindelijk de glasvezelkabels trekken. We staan er volledig achter dat als in die keten zich misstanden voordoen en geprobeerd wordt mensen uit te buiten, daar tegen opgetreden moet worden. We zullen het initiatief nemen om hierover in gesprek te komen met betrokkenen.”

 

Bij de meeste operators is goed zicht op de keten, blijkt uit een rondvraag bij de achterban van de FCA. Zij herkennen zich niet in het geschetste beeld en zorgen dat werkzaamheden binnen de kaders van de arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet plaatsvinden.

 

Van der Haar: “Het lijkt er op dat er enkele rotte appels zijn die de sector nu in een kwaad daglicht stellen. Dat is kwalijk, want net als andere werkgevers willen glasvezeloperators dat medewerkers gewoon onder goede omstandigheden tegen een eerlijk loon hun werk kunnen doen, ook als zij via onderaannemers worden ingezet.”

 

Graafschades gezamenlijk oplossen

De suggestie dat de aanleg van glasvezel tot een problematisch aantal graafschades leidt, komt Van der Haar echter vreemd voor. “We pleiten er als sector al jaren voor dat graafwerkzaamheden beter landelijk gecoördineerd moeten worden. Nederland is dichtbevolkt en er zijn veel partijen die grondwerkzaamheden uitvoeren. Op dat gebied valt nog veel winst te behalen door beter met elkaar samen te werken en de dialoog op te zoeken om misverstanden te voorkomen.”

 

Momenteel wordt veel glasvezel uitgerold in Nederland na jaren van stagnatie. Dat is winst voor Nederlandse burgers, bedrijven en de samenleving als geheel. In absolute zin vinden er daardoor inderdaad meer graafschades plaats, zegt Van der Haar. “Dat zou niet anders zijn als een andere partij die een nutsvoorziening levert grootschalig graafwerkzaamheden zou moeten uitvoeren. De netbeheerders zullen de komende jaren bijvoorbeeld ook op grote schaal graafwerkzaamheden moeten uitvoeren voor de modernisering van het elektriciteitsnetwerk. Daarbij gaan zonder twijfel graafschades ontstaan aan glasvezelkabels omdat die minder diep in de grond liggen dan andere leidingen. De kans is dus groot dat de sector de komende jaren met veel meer graafschades geconfronteerd gaat worden dan nu het geval is. Daar kunnen wij als branche publiekelijk over aan de bel gaan trekken, maar liever lossen we dit gewoon in goed overleg op met degenen die de schades veroorzaken. Of door preventief samen te werken zodat deze schades niet ontstaan. Als op dat vlak nu verbeteringen mogelijk zijn, dan staan wij er altijd voor open om daarover in gesprek te gaan. Maar zo’n verzoek hebben wij tot op heden niet ontvangen. Het bevreemd ons dan ook enigszins uit de media te moeten vernemen dat netbeheerders en andere stakeholders dit als een probleem ervaren.”

 

De FCA roept daarom alle belanghebbenden op om met elkaar in gesprek te gaan. De prioriteit moet daarbij in eerste instantie liggen bij het tegengaan van de gerapporteerde misstanden bij de aanleg van glasvezel, terwijl ook het voorkomen en verhelpen van graafschades de aandacht krijgt die nodig is om ongewenste en gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

 

.