Fiber Carrier Association

Nederland verglaasd in 2027, permanente focus op Nederland als toplocatie voor digitale bedrijvigheid blijft noodzakelijk

 

Wapenveld, 23 mei 2023 – De uitrol van glasvezel blijft in Nederland onverminderd op stoom, maar aan de horizon verzamelen zich enkele donkere wolken. Dit is een van de belangrijkste conclusies van de nieuwste editie van Nederland op Glasvezel, het jaarlijkse overzichtswerk van ontwikkelingen in de Nederlandse glasvezelmarkt van de Fiber Carrier Association (FCA). 

 

Veel reden tot optimisme

“Er is veel reden tot optimisme. ” constateert Andrew van der Haar, directeur van de FCA. “Maar we moeten alert blijven en niet tevreden achterover leunen. Waar het slechts 5 jaar geleden nog heel onzeker was of voor 2030 ieder huishouden een glasvezelaansluiting in de meterkast zou hebben, komt dit doel nu binnen bereik. We hebben ons er als sector hard voor gemaakt om obstakels weg te nemen en samenwerking te bevorderen om dit te bereiken. Het resultaat mag er zijn, maar we hebben ook te maken met onvoorziene ontwikkelingen zoals overbouw.” Van der Haar doelt hiermee op de vele gemeenten waar twee of meer aanbieders ieder hun eigen glasvezelnetwerken aanleggen. 

 

Hoewel het eigenaren van netwerken vrij staat om daar aan te leggen waar zij kansen zien, ziet Van der Haar dat de aanleg van meerdere netwerken in een gemeente de consument niets oplevert. “Je kunt je afvragen wat de waarde is voor de gebruiker om meerdere glasvezelaansluitingen in de meterkast te hebben. Het is zowel technisch als vanuit het oogpunt van gezonde marktwerking niet nodig om fysieke glasvezelnetwerken dubbel of zelfs triple uit te voeren. Het is al heel lang een goede praktijk dat de eigenaar van een netwerk die op basis van ‘open access’ ter beschikking stelt aan dienstenaanbieders. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende internet providers of andere IP-diensten gebruikmaken van hetzelfde fysieke netwerk. En technisch gezien is het helemaal niet nodig om dubbele netwerken te hebben, want de capaciteit van glasvezel is zo groot dat er geen sprake kan zijn van problemen met bandbreedte, zoals bij netwerken die op andere mediums zoals koper gebaseerd zijn. De doorsnee consument heeft voldoende aan één aansluiting en heeft geen enkele prikkel om via twee netwerken diensten af te nemen.”

 

Nederland blijft koploper op gebied van connectiviteit maar moet tandje bijzetten

Hoewel er nog altijd vraagtekens gezet kunnen worden bij de dubbele aanleg, ziet Van der Haar ook dat er sprake is van een voldongen feit. “We blijven ons als brancheorganisatie kritisch opstellen tegenover deze praktijk, maar we moeten ook realistisch zijn. Een aantal netwerkaanbieders heeft de rekensom gemaakt en besloten dat glasvezel de toekomst heeft in de gebieden die zij servicen. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen, want we wijzen er al langer op dat oudere technieken aan het einde van hun levensduur raken en dat innovatie alleen mogelijk is op basis van glasvezel. We zijn dan ook blij met de enorme versnelling die we de afgelopen jaren zien op het gebied van de aanleg van glasvezel. We zien dat bijvoorbeeld ook al terug in de Digitale European Society Index (DESI) van 2022, waarbij Nederland weer gestegen is op het gebied van connectiviteit, zoals ook in ons rapport is beschreven.”

 

In internationale vergelijkingen blijft Nederland daarmee koploper op het gebied van connectiviteit. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. Want Nederland heeft moeten inleveren op haar toppositie op het gebied van zeekabels. Van der Haar: “We waarschuwen hier samen met onze partners al jaren voor: zonder goede publiek-private samenwerking missen we de boot bij de aanleg van nieuwe zeekabels. Gelukkig is de Nederlandse Rijksoverheid nu actief beleid gaan voeren om het tij te keren.” Daarnaast moet ook meer aandacht komen voor de veiligheid van onder meer zeekabels, nu de internationale veiligheidssituatie snel is veranderd, aldus Van der Haar.

 

Met recente discussies en beleid rondom de vestiging van datacenters is daarnaast veel ruis ontstaan. Dit heeft de internationale investeringsbereidheid in Nederland geen goed gedaan en heeft zijn weerslag op de aantrekkelijkheid van Nederland als knooppunt voor internationale connectiviteit. “Het is zaak dat we dit soort gesprekken weer op basis van feiten met elkaar voeren en niet gegijzeld worden door beeldvorming. Als we als Nederland internationaal een belangrijke digitale speler willen zijn, dan horen daar nieuwe zeekabelverbindingen bij en hebben we datacenters nodig waar die verbindingen hun weg kunnen vinden naar bedrijven en de rest van Europa. We zien nu dat hier positieve stappen worden genomen en dat het belang van publiek-private samenwerking in de breedte wordt ingezien. Het is nu zaak om beleid te harmoniseren en de samenwerking verder op te zoeken.” 

 

Nederland op Glasvezel in zicht

Los van deze uitdagingen, ziet Van der Haar de toekomst zonnig in. “Het is mooi dat ‘Nederland op Glasvezel’ nu echt in zicht komt. De toekomstbestendigheid van de Nederlandse connectiviteit is daarmee verzekerd. Glasvezel is nog altijd de enige techniek die op dit moment voldoende mogelijkheden biedt om mee te groeien met het internet en de digitale economie van morgen. Als FCA zullen we ons blijven inzetten om de aanleg ervan, binnen bepaalde kaders, te bevorderen en het gebruik ervan te stimuleren.”

 

De nieuwste editie van het rapport ‘Nederland op Glasvezel’ is vanaf nu gratis via deze link te dowloaden.