Noodzaak samenwerking onderwijs en glasvezelbranche

De vraag naar de aanleg van glasvezel blijft ontzettend hoog en dit zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Dat is op zich niet zo gek, omdat glasvezel op dit moment nog steeds een van de beste opties is voor het verzenden en ontvangen van data. Daarnaast is er nog voldoende ruimte voor innovatie op dit gebied, waardoor we in de toekomst nog hogere snelheden en grotere bandbreedtes kunnen verwachten.

Al deze ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat er genoeg vakmensen moet worden opgeleid die ervoor kunnen zorgen dat glasvezelnetwerken worden aangelegd voor miljoenen huishoudens en bedrijven. Het grootste probleem wat echter nu speelt, is dat er in de branche honderden technische vacatures open staan voor professionals die een rol spelen bij de aanleg van glasvezel. Daarom heeft de Fiber Carrier Association (FCA) een verkennend onderzoek verricht om het aanbod aan opleidingen in Nederland  beter in kaart te brengen en te kijken of de behoeftes van de branche terug zijn te vinden in het gegeven onderwijs.

Opleidingsmogelijkheden

Er bestaan in Nederland een aantal opleidingsmogelijkheden voor vaktechnici in de glasvezelbranche. Met name MBO-scholen en particuliere instituten bieden opleidingen aan die opleiden tot functies, zoals glasvezel-ontwerpers, die belangrijk zijn bij het aanleggen van glasvezel binnen en buiten datacenters.

Uit een rondgang langs diverse onderwijsinstellingen, met name de ROC’s, blijkt dat er een keuzedeel wordt aangeboden dat is gericht op installatie-en onderhoudswerkzaamheden voor glasvezel in datacenters en serverruimtes. Daarnaast zijn er ook particuliere opleidingsinstituten die trainingen en cursussen aanbieden op het gebied van glasvezel. Deze opleidingen, die vaak een vooropleiding op MBO-niveau vereisen, zijn met name bedoeld als verdieping op een specifiek vakgebied. 

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Toch is er nog veel terrein te winnen voor de technische opleidingen en de branche in combinatie met de toestroom van vakmensen. Uit de gesprekken met diverse schoolinstellingen blijkt dat studenten de kennis missen die in de praktijk belangrijk is. Daarnaast wordt er sneller geanticipeerd op innovatieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven in vergelijking met het aangeboden onderwijs. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen wat studenten leren op de opleidingen en de behoeften van glasvezelbedrijven.

Stages zijn daarom ontzettend belangrijk. Opleidingen dienen toekomstige vaktechnici een brede basis te geven waarmee zij zich, vaak in de praktijk, kunnen specialiseren. Ondanks dat er al mooie stageplaatsen voor IT engineers binnen datacenters zijn, blijkt het echter in de praktijk lastig voor studenten om goede stageplaatsen te vinden. Dit komt met name door het ontbreken van de juiste ‘ingangen’. De opleidingsinstituten en het bedrijfsleven vinden elkaar moeilijk en daardoor ontbreekt het soms aan een intensief netwerk waar iedereen van kan profiteren. 

Aanbevelingen

Om de bestaande situatie te verbeteren, is het daarom goed om structureel samen te werken met onderwijs door bijvoorbeeld actief mee te denken over de invulling van het huidige en toekomstige curricula. Hierdoor kan de kloof tussen de praktijk en het onderwijs kleiner worden, waardoor de toekomstige professionals beter voorbereid beginnen aan hun carrière.

Daarnaast is er een belangrijke rol voor stagecoördinatoren binnen bedrijven en senior vakmensen. Zij kunnen hun kennis en brede netwerk samen met docenten delen met  de beginnende professional. Op deze manier worden zij nog beter voorbereid voor hun werkzaamheden in de praktijk waardoor we in de toekomst nog steeds aan de groeiende vraag naar glasvezel kunnen voldoen. 

Dit artikel verscheen 16 juli 2021 in DatacenterWorks.