Op naar toegang voor iedereen

‘De markt lost het wel op’ is een veelgehoorde uitspraak om het probleem weg te wuiven, maar kunnen kinderen, ondernemers en andere mensen daarop wachten?

We lopen dan het risico dat de achterstand die de regio’s nu oplopen, en die leidt tot allerlei publieke kosten die voorkomen kunnen worden, amper meer in te halen is. Nu dwingt deze noodzaak van snel internet ondernemers om hoge kosten te maken om een snelle internetverbinding aan te laten leggen. Voor de ondernemers die dat kunnen betalen is dat een oplossing, maar niet voor de rest van de regio. Dat moet volgens de PvdA veranderen. Als de overheid digitaal zaken met je wil doen, moet de overheid zorgen dat je digitaal zaken kan doen met de overheid. Internet is essentieel om je te ontwikkelen, je werk te kunnen doen, mee te komen in de samenleving. Daar heb je snel internet voor nodig. Daartoe heeft de PvdA een motie ingediend, die inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen. Want het is hoog tijd is dat de overheid gaat garanderen dat iedereen goede internettoegang krijgt.

Bron: pvda.nl, 26 mei 2016