Oprichting Fiber Carrier Association

Na de eerste oprichtings- vergadering eerder dit jaar op een historische locatie, het Stadhuis in Gouda (zie foto), is op 7 maart 2016 de Fiber Carrier Association officieel opgericht.

OP 7 maart 2016 is bij de Notaris te Heerde de stichting Fiber Carrier Association opgericht. Het bestuur bestaande uit Rick van Fucht (Voorzitter), Peter Oskam (Secretaris) en Niels van der Pluijm (Penningmeester) hebben de statuten ondertekend en daarmee is de stichting officieel van start gegaan. Andrew van der Haar neemt als directeur de dagelijkse uitvoerende werkzaamheden op zich.