Oproep gezamenlijke brancheorganisaties digitale sector: “De Toekomst is Digitaal”

In november gaat Nederland naar de stembus in een periode waarin er grote maatschappelijke vraagstukken aan de orde zijn. Bestaande en nieuwe politieke partijen staan voor de uitdaging om op deze vraagstukken passende antwoorden te formuleren en 8 samenwerkende brancheorganisaties voor de digitale sector bieden hen daarbij een uitgestoken hand. Ze stellen dat digitalisering een belangrijke, soms zelf doorslaggevende factor is voor die oplossingen. Dat vraagt om heldere keuzes, en in elk geval het kiezen voor een digitale toekomst. Digitalisering verdient daarom een plek in de verkiezingsprogramma’s.
8 samenwerkende brancheorganisaties uit de digitale sector hebben hun krachten gebundeld om de politieke partijen daarbij te helpen. Hun volledige advies is te vinden in het manifest:

“NEDERLAND KIEST: DE TOEKOMST IS DIGITAAL.”

De 8 organisaties leggen in zeven thema’s uit hoe digitalisering kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken, en welke randvoorwaarden daarvoor belangrijk zijn. Vanuit de overtuiging dat digitale vooruitgang een cruciale randvoorwaarde is voor Nederland in de komende decennia.