Overheden en telecomaanbieders maken afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels

Overheden en telecomaanbieders maken afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels

Telecomnetwerken zijn van groot belang voor de economie en de concurrentiepositie van Nederland op het gebied van breedband. Om in de groei van communicatie en transport van data te voorzien worden vaste telecomnetwerken steeds verder uitgebreid en vernieuwd. Overheden en telecomaanbieders hebben met de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecomkabels (UVOT) overeenstemming bereikt over het opruimen van kabels onder het motto “niet liggen zonder reden, niet verwijderen zonder reden”. Overheden kunnen aan telecomaanbieders een zogenaamd redelijk verzoek doen om ongebruikte kabels te verwijderen. Met de gemaakte afspraken willen overheden en telecomaanbieders onnodige graafoverlast voor de burger en het bedrijfsleven voorkomen.

Met de UVOT geven overheden en telecomaanbieders invulling aan de wens van staatssecretaris voor Economische Zaken Klimaat Mona Keijzer om tot onderlinge afspraken over het opruimen van ongebruikte kabels te komen.

Betrokken partijen zijn Rijkswaterstaat, ProRail,  Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), BT, COLT, DELTA Fiber Nederland, EUnetworks, Eurofiber KPN, VodafoneZiggo, NLconnect en Fiber Carrier Association (FCA).