Rekam, GlasDraad en KPN werken samen bij verdere uitrol glasvezelnetwerk in Gouda

Rekam gaat voor de verdere uitrol van hun glasvezelnetwerk in de Goudse wijken Bloemendaal, Plaswijck en Goverwelle ook samenwerken met KPN. Eerder was al bekend dat ook glasvezelpartij GlasDraad deel uitmaakte van het project om het huidige glasvezelnetwerk van Rekam uit te breiden naar heel Gouda. Op dit moment heeft Rekam bijna 10.000 glasvezelaansluitingen gerealiseerd in Gouda, wat gelijkstaat aan ongeveer 30%  van de stad. Door de samenwerking met KPN en GlasDraad wil Rekam de uitbreiding van het glasvezelnetwerk in Gouda versnellen. Op dit open netwerk mogen alle serviceproviders hun diensten aanbieden.

Keuzevrijheid providers
De aanwezigheid van KPN betekent voor bewoners dat zij straks ook diensten als internet, televisie en telefonie kunnen afnemen bij KPN en alle andere bekende providers. Zo kunnen mensen eenvoudig overstappen op een glasvezelpakket bij hun huidige provider en van diverse voordelen genieten, zoals behoud van hun provider-gebonden e-mailadres. Doordat Rekam haar netwerk altijd openstelt voor alle providers, zijn er altijd meerdere aanbieders beschikbaar op het glasvezelnetwerk.

Rekam
Als beheerder van het netwerk in Midden-Holland streeft Rekam ernaar om diensten als internet, televisie en telefonie te leveren tegen een zo hoog mogelijke kwaliteit. Om klanten nog beter te kunnen bedienen is Rekam vanaf 2012 ook gestart met de uitrol van glasvezel in Gouda. De teller staat nu op bijna 10.000 glasvezelaansluitingen. Aangezien het in Gouda gaat om meer dan 30.000 adressen, is Rekam dus al een heel eind op weg met de verglazing van de gehele stad. In samenwerking met GlasDraad en KPN wordt het tempo van deze uitrol de komende tijd verder opgeschroefd.

Reactie FCA

FCA directeur Andrew van der Haar schreef eerder al over zijn zorgen dat overbouw plaatsvindt in bepaalde gemeenten waardoor twee gescheiden glasvezelnetwerken ontstaan. De casus in Gouda toont dat het ook anders kan als de samenwerking wordt opgezocht. FCA deelnemer Rekam was al gezamenlijk met Glasdraad actief om in de regio Gouda glasvezel aan te leggen. Dat daarbij nu ook wordt samengewerkt met KPN, die eerder plannen aankondigde om het centrum van Gouda te verglazen, is een positieve ontwikkeling wat de FCA betreft. Ook vanuit operationeel oogpunt is dit een pré, want nu kunnen aannemers die deze netwerken bouwen ook gezamenlijk ingezet worden, waardoor capaciteit beter wordt benut. Eindgebruikers kunnen zo sneller van een open, toekomstbestendig glasvezelnetwerk gebruikmaken.