Steun in de rug voor scholen zonder internet

Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan gaan laten leggen. Het gaat om

basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en minister Kamp (Economische Zaken) trekken samen 5,5 miljoen euro uit om de scholen te helpen. Scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen de helft van de aansluitkosten vergoed krijgen. De regeling, die loopt tot en met 2019, kan dit jaar al gebruikt worden. Hierdoor wordt de groep scholen die om een oplossing zit te springen, op korte termijn geholpen.

Als FCA houden we het nauw in de gaten hoe scholen hiervan kunnen profiteren.

Bron: Rijksoverheid, 25 januari 2017