Fiber Vakdag 2018

FCA: Thuiswerken blijven stimuleren

Wapenveld, 11 november 2021 | Tijdens de lockdown hebben we bij de Fiber Carrier Association (FCA), de branchevereniging voor onafhankelijke glasvezel carriers, gezien dat de Nederlandse digitale infrastructuur van grote maatschappelijke meerwaarde is. Niet alleen konden honderdduizenden kinderen vanuit huis ‘naar school’, ook kregen miljoenen Nederlanders kregen het dringende advies om zoveel mogelijk thuis achter de computer te werken. Er werd dan ook volop gebruikgemaakt van nationale en internationale glasvezelverbindingen.

Een van de positieve gevolgen van het thuiswerken was dat het aantal verkeersfiles in 2020 flink afnam. Volgens ANWB Verkeersinformatie is de filezwaarte vorig jaar, in vergelijking met 2019, met 63% afgenomen. Ondanks de meest recente coronacijfers en het advies van de overheid om minimaal de helft van de werktijd thuis te werken, zijn er nog steeds lange files op de weg. Afgelopen maand stond er bijvoorbeeld rond 8.30 uur al meer dan 750 km file, wat resulteerde in de drukste ochtendspits sinds het begin van de pandemie (maart 2020).  

Verder blijkt uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van Coalitie Anders Reizen, dat 54% van de meer dan 2000 respondenten aangeeft dat het minder hoeven te reizen naar werk de voornaamste reden is om vanuit huis te werken. Een andere reden die wordt genoemd, is de flexibiliteit in werkuren die mensen als zeer prettig ervaren. Het onderzoek laat ook zien dat het voor vier op de tien Nederlanders mogelijk is om hun werk ook thuis uit te voeren. Op langere termijn kan het thuiswerken ook zorgen voor een reductie van CO2 uitstoot, minder files en veiliger verkeer. 

Digitale economie & thuiswerken

We moeten daarom thuiswerken blijven zien als een goed alternatief. Mede dankzij de sterke connectiviteit en betrouwbare glasvezelnetwerken hebben we tijdens de lockdown de (digitale) economie draaiende te kunnen houden. Daardoor is er ook veel minder economische schade ontstaan. Op dit moment vallen de files nog mee, maar met de wintermaanden en bijbehorend onstuimig weer in het verschiet vinden wij van de FCA het belangrijk om thuiswerken te blijven stimuleren. We roepen werkgevers dan ook op deze ruimte aan medewerkers te blijven bieden, zodat we samen de pandemie en files tegen kunnen gaan.