Standaardisatie glasvezelnetwerken

Harmonisatie van onderlinge afspraken​

De glasvezelsector in Nederland is versnipperd. Er is één grote partij die glasvezelnetwerken realiseert en beheert, maar er zijn ook tientallen kleinere aanbieders. Wij zien dat deze versnippering leidt tot onduidelijkheid en tot verminderde samenwerking. Partijen kunnen niet eenvoudig van elkaars netwerk gebruik maken, waardoor onnodig veel moet worden gegraven. 

Met het oog op de komst van 5G, en de verdere toekomst, zal optimaal van bestaande netwerken gebruik moeten worden gemaakt. Dit is niet alleen nodig om zoveel mogelijk graafrust te realiseren, maar ook omdat binnen afzienbare tijd in alle hoeken van Nederland glasvezel nodig zal zijn. Om dit waar te maken is een zekere mate van standaardisatie nodig.

Daarom spant de Fiber Carrier Association, samen met onderzoeksbureau Dialogic en de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), zich in voor standaardisatie in de glasvezelsector. Hierdoor kan er in de sector makkelijker samengewerkt worden en kunnen netwerken efficiënter worden gebruikt.

Hoe gaan we dit doen?

Op basis van de kennis van de sector zijn twee aspecten belangrijk om standaardisatie te realiseren:

  • Een begrippenlijst met definities.
  • Service Level Agreements (SLA’s).

Begrippenlijst

Er worden in de glasvezelsector veel termen gebruikt om concepten aan te duiden zoals ODF, uptime en modem. Voor veel concepten is echter geen standaarddefinitie en geven personen en bedrijven soms een net iets andere betekenis aan een woord. Dit belemmert goede discussies en onderlinge afspraken.

De FCA heeft daarom een begrippenlijst samengesteld met voor ieder woord een passende beschrijving. De begrippenlijst is nooit definitief af. Daarom willen we u graag vragen om suggesties en/of woorden met definitie te sturen via het contactformulier onderaan deze pagina. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we een goede stap zetten voor standaardisatie.

Klik hier om de begrippenlijst te downloaden.

Werkgroep: Standaardisatie & Harmonisatie

Meld u aan voor de werkgroep

De FCA en NORD Advocaten – een op IT-recht gericht advocatenkantoor – slaan de handen ineen om te onderzoeken waar en hoe harmonisatie en standaardisatie kan plaatsvinden in de contractuele voorwaarden die leveranciers van dark fiber regelmatig aan elkaar willen opleggen bij onderlinge interconnectie.

Het doel is om – als daar behoefte voor blijkt te zijn – om tot zogeheten ‘branchevoorwaarden’ te komen die een goede balans weten te treffen tussen de belangen van de betrokken dark fiber leveranciers. Zo kunnen er redelijke en wederkerige Service Level Agreements (SLA’s) uit voortkomen.

Aanmelden voor werkgroep

Wilt u deelnemen aan de werkgroep? Neem dan contact op met Andrew van der Haar (directeur FCA) via a.vanderhaar@fibercarriers.nl of vul onderstaand contactformulier in.

Aanmeldformulier