FCA lanceert nieuwe editie van Nederland op Glasvezel

FCA lanceert nieuwe editie van Nederland op Glasvezel

Vandaag publiceert de Fiber Carrier Association (FCA), de brancheorganisatie voor beheerders en operators van glasvezelnetwerken, de vierde editie van het jaarlijkse rapport ‘Nederland op glasvezel’, waarin de stand van zaken rondom glasvezel centraal staat. De FCA vervult een verbindende rol tussen eigenaren en beheerders van glasvezelnetwerken in Nederland, waarbij samenwerken en kennisdelen de uitgangspunten zijn.

In het rapport is te lezen dat door de aanwezigheid van een landelijke digitale infrastructuur onze economie tijdens de coronacrisis heeft kunnen doordraaien. De aanwezigheid van een wijdvertakt glasvezelnetwerk heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Vanwege de coronacrisis heeft Nederland het afgelopen jaar massaal vanuit huis gewerkt. Werknemers maakten veelvuldig gebruik van wereldwijde clouddiensten, die via glasvezel met het internet zijn verbonden. Ook voor het mobiele internet zijn we uiteindelijk afhankelijk van glasvezel. Elke zendmast is via een glasvezelverbinding verbonden met de telecomoperator.

Uitdagingen glasvezelsector

Ondanks de coronacrisis is in 2020 de aanleg van glasvezel niet gestopt. De aannemers waren druk en de planningen zaten vol. Bij het aanleggen van glasvezel was het voor de medewerkers wel een uitdaging om anderhalve meter afstand te houden. De concurrentiestrijd tussen glasvezelaanbieders duurt nog steeds voort. Tegelijkertijd zijn er meer onderlinge samenwerkingsverbanden tussen partijen te zien. Marktwerking is een belangrijke voorwaarde om innovaties in de glasvezelsector te stimuleren.

Hoewel Nederland redelijk voorop loopt bij het aanbieden van breedband, moeten veel burgers nog lang wachten op hun beloofde glasvezelaansluiting. Daarnaast zijn er lokale overheden die nog geen harmonisatie hebben gevonden en nog steeds afwijkende procedures hanteren voor zaken als vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens glasvezelprojecten. Het ministerie van EZK heeft verschillende activiteiten opgestart om bij de lokale overheden harmonisatie onder de aandacht te brengen. Op dit onderdeel wordt vooruitgang geboekt, maar het blijft wel een aandachtspunt voor de glasvezelsector.

Vraag naar bandbreedte neemt toe

Het aantal homes passed, dat wil zeggen huizen waar glasvezel in de straat ligt, blijft groeien. Nederland heeft bijna 8 miljoen huishoudens, waarvan ongeveer 3,5 miljoen de mogelijkheid hebben om via glasvezel communicatiediensten af te nemen. Niet elke huishouden maakt gebruik van glasvezel als dit in de regio beschikbaar is. Daarnaast speelt ook in Nederland de demografische component een belangrijke rol: het aantal inwoners groeit jaarlijks met circa 100.000. Door de stikstofproblematiek is de nieuwbouw van huizen het afgelopen jaar onder druk komen te staan en dat heeft ook gevolgen voor het aantal nieuwe glasvezelaansluitingen

Wereldwijd en in Nederland zal naar verwachting de vraag naar bandbreedte na 2020 flink toenemen. Dat komt bijvoorbeeld omdat partijen als Google games via streamingtechniek aanbieden en een ontwikkeling als augmented reality gaat doorbreken. Ook zien we een toenemende vraag naar video in steeds hogere bitrates bij de streamingdiensten. Volgens sommige schattingen zullen we in 2030 wereldwijd zelfs twee keer zoveel data verbruiken als in 2018. Om aan de toenemende vraag naar bandbreedte tegemoet te komen, zal de komende jaren intensief aan verbetering en uitbreiding van het glasvezelnetwerk moeten worden gewerkt.

Over de FCA

De FCA, die is opgericht in maart 2016, heeft als missie om onafhankelijke carriers in Nederland een platform te bieden en de onderlinge samenwerking daartussen te bevorderen. Deze samenwerking bevordert op zijn beurt de groei van de individuele carrier en daarnaast de kwaliteit van de infrastructuur in heel Nederland. De FCA vervult een verbindende rol tussen eigenaren en beheerders van glasvezelnetwerken in Nederland, waarbij samenwerken en kennisdelen de uitgangspunten zijn. Het is van groot belang dat glasvezelnetten goed worden beheerd en onze deelnemers zijn daar continu mee bezig.